Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Przekaż 1% podatku
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie realizacji celów statutowych w formie przekazywania 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu za 2018 r.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne uzyskało w 2004 roku status organizacji pożytku publicznego. Stwarza to możliwość uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności statutowej Towarzystwa poprzez przekazywanie na jego rzecz 1% podatku dochodowego.
W tym roku ponownie zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz do innych darczyńców o wsparcie tą drogą działalności statutowej Towarzystwa. Świadomi jesteśmy, że Państwa wsparcie jest wyrazem zaufania do Towarzystwa, a jednocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy.
Bez Państwa pomocy wiele działań Towarzystwa nie zostałoby podjętych.

Wpływy z 1% Państwa podatków będą przeznaczone na cele statutowe PTE, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • organizacji konwersatoriów naukowych w cyklu Czwartki u Ekonomistów i seminariów Forum Myśli Strategicznej,
  • dotacji dla publikacji i wydawnictw naukowych wydawanych przez Towarzystwo,
  • działań wspierających młodych ekonomistów.

Od 2008 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Obecnie to urząd skarbowy przekaże 1% podatku należnego na konto wskazanej przez podatnika w zeznaniu rocznym organizacji pożytku publicznego.W zeznaniu podatkowym (PIT 37) w pozycji 122 należy wpisać numer KRS - 0000099464, w pozycji 123 kwotę 1% podatku. Wypełnienie pozycji od 124 do 126 nie jest obowiązkowe. 


Zachęcamy do pobrania programu PIT FORMAT 2018
, który ułatwi Państwu wypełnienie zeznania podatkowego. Program posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

logo programu PIT format

 

Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu